0. klasse

Motorik indsatsen i 0. klasse består af et 6 ugers undervisningsforløb, der varetages af 0.klasses børnehaveklasseleder og SFO pædagoger.

Undervisningsforløbet introduceres forinden på et obligatorisk motorikkursus for medarbejdere, der ikke tidligere har deltaget i motorikkurset.

Det omfatter:

 • Børnehaveklasseledere
 • SFO pædagoger der skal indgå i 0. klasses krop- og bevægelsestimer i 19/20

Kursusdato: Onsdag 30. oktober 2019 kl. 12-16

I kan læse mere om kurset i den vedhæftede fil nederst på siden.

Har I brug for inspiration til den obligatoriske motorik indsats?

Vi har samlet et par tips herunder, der kan bruges som inspiration:

 1. Kan du huske hæftet ”Kvalitet i børnegymnastikken”? Den er spækket med gode forslag til hvordan der kan arbejdes med redskabsgymnastik – både i tekst, billeder og filmklip. Så genbesøg hæftet, der findes i mange eksemplarer på alle Frederiksbergs skoler.
 2. Til det obligatoriske motorik kursus fik I også et hæfte fra Frederiksberg Kommune, med motorikbanen, samt oversigt over forskellige muligheder for progression i banen. Så find hæftet og se siderne bagerst i hæftet
 3. Der findes god inspiration online, prøv fx:
  DGI trænerguide gymnastik
  UC Syd inspirationshæfte redskabsgymnastik
  Dansk skoleidræt - redskabsgymnastik
  Dansk skoleidræt
   
 4. Se nærmere på de digitale fagportaler I Idræt. Alle Frederiksbergs skoler har adgang til Alinea Idræt fra 4.-9. klasse. Selvom det er målrettet de lidt ældre elever, er der stadigvæk god inspiration at hente.

Husk at I kan få vejledning i forhold til motorikbanen, hvor der er mulighed for at:

Få hjælp til at vurdere om udfordringerne i motorikbanen er tilpas for eleverne, eller om der er brug for at justere på banen.

Få ny inspiration til motorik indsatsen. Det kan både være lettere justeringer eller helt nye elementer i motorikbanen.

Få sparring i forhold til enkelte elevers motoriske færdigheder og samt eventuelle muligheder for hjælp i PPR regi.

Læse mere om vejledning i invitationen vedhæftet nederst på siden.

Bemærk endvidere: Skolens ledelse skal sikre, at der er reserveret en gymnastiksal til motorikindsatsen min. 6 uger i træk (med bomme, ribber, tove og redskaber). 

For yderligere information kontakt Signe Vestergaard, Pæd. Idrætskonsulent Mail: sive02@frederiksberg.dk tlf.: 3821 0025

Dette forløb findes i MinUddannelse: Åben Skole - Motorik 0. klasse