0. klasse

Motorik indsatsen i 0. klasse består af et 6 ugers undervisningsforløb, der varetages af 0.klasses børnehaveklasseleder og SFO pædagoger.

Undervisningsforløbet introduceres forinden på et obligatorisk motorikkursus for medarbejdere, der ikke tidligere har deltaget i motorikkurset.

Det omfatter:

  • Børnehaveklasseledere
  • SFO pædagoger der skal indgå i 0. klasses krop- og bevægelsestimer i 19/20

Kursusdato: 

Onsdag 30. oktober 2019 kl. 12-16

Ungdomsskolen

Sofus Francks Vænge 32

2000 Frederiksberg

Tilmelding foregår via link:

https://frederiksbergskoler.nemtilmeld.dk/461/at-velykd09/

I kan læse mere om kurset i den vedhæftede fil nederst på siden.

Husk at I kan få vejledning i forhold til motorikbanen, hvor der er mulighed for at:

Få hjælp til at vurdere om udfordringerne i motorikbanen er tilpas for eleverne, eller om der er brug for at justere på banen.

Få ny inspiration til motorik indsatsen. Det kan både være lettere justeringer eller helt nye elementer i motorikbanen.

Få sparring i forhold til enkelte elevers motoriske færdigheder og samt eventuelle muligheder for hjælp i PPR regi.

Læse mere om vejledning i invitationen vedhæftet nederst på siden.

Bemærk endvidere: Skolens ledelse skal sikre, at der er reserveret en gymnastiksal til motorikindsatsen min. 6 uger i træk (med bomme, ribber, tove og redskaber). 

 

For yderligere information kontakt Signe Vestergaard, Pæd. Idrætskonsulent Mail: sive02@frederiksberg.dk tlf.: 3821 0025

Dette forløb findes i MinUddannelse: Åben Skole - Motorik 0. klasse