4. klasse - erhverv

Pilotprojekt om karrierelæring og branchekendskab der er udviklet i samarbejde med Frederiksberg Erhvervsforum og UU-vejledning 

Pilotprojekt om karrierelæring og branchekendskab der er udviklet i samarbejde med Frederiksberg Erhvervsforum og UU-vejledning 

Til undervisere på 4. klassetrin på Skolen på Duevej og Skolen på La Cours Vej

Forløbet er et pilotprojekt som støtter op af arbejdet med den nationale job- og uddannelsesuge i uge 47. I Frederiksberg Kommune er det et politisk ønske at styrke det lokale skole-virksomhedssamarbejde med det formål at give folkeskoleelever i Frederiksberg Kommune bedst muligt kendskab til job-, karriere og uddannelsesmuligheder der kan kvalificere deres fremtidige valg.

Det indledende arbejde med forløbets form har været er samarbejde mellem UU-Frederiksberg, Skoleafdelingen, Frederiksberg Erhvervsforum og jeres respektive ledelser for at skabe den bedst mulige forankring for de virksomhedsforløb i skal beskæftige jer med. Konceptet for forløbet bygger på branchelæring, og i pilotprojektet søges at inddrage virksomheder fra Frederiksberg, dog vil visse af jer besøge virksomheder uden for kommunegrænsen. Formålet med besøgene er at eleverne tilegner sig viden om en virksomheds opbygning, dens produktion og får viden om forskellige typer job, ansættelsesformer og karrieremuligheder. Besøget danner afsæt for elevernes undersøgelser af forhold og vilkår for ansatte, selvstændige og iværksættere og af uddannelses- og karriereveje til forskellige typer job. Dette vil kunne bruges fremadrettet i arbejdet med job- og uddannelse. 

Både før og efter virksomhedsbesøget vil der være arbejde med opgaver og cases på egen skole.

Du kan finde materialer til brug eller inspiration vedhæftet nederst på denne side 

Samlet for alle forløb vil være fokus på kompetencer og at finde ud af, hvad den enkelte elev brænder for.

Øvrige til inspiration kan downloades her: 

Fra interesser til forestilling om fremtiden

Find og brug informationer om uddannelser og job

For yderligere information læs mere her

Praktisk

-      Projektet foregår som en del af arbejdet med job- og uddannelsesugen i uge 47.

-      Projektet vil bestå af en forberedende del før besøget, et besøg på en virksomhed og efterbehandling. I kan derfor regne med at sætte en dag af i uge 47 til et virksomhedsbesøg. Før- og efterbehandling vil foregå på egen skole.

Kick-off workshop 22. oktober i KU.BE kl. 14.00 – 16.00

Der vil være en kick-off workshop med introduktion til forløbet og oplæg fra brancheforeninger om fremtidens arbejdsmarked.

Du vil i det nye skoleår kunne finde et link til workshoppen på Læringsuniverset som i skal tilmelde jer via NemTilmeld.

Kommunikation

I vil få informationer tilsendt i starten af det nye skoleår. Derudover vil alle informationer være tilgængelige på Læringsuniverset via dette link:

Her vil i, i det nye skoleår, kunne finde inspirationsmaterialer i form af dias, artikler online film, links og vejledninger.

Frederiksberg Kommune sørger for at forsyne klasselærerne med informationsmateriale om brancherne.

Evaluering

Der vil efter forløbet være en evaluering af skole-virksomhedssamarbejdet og i vil kunne forvente at deltage i fokusgruppe interview og/eller spørgeskemaundersøgelse.

Info og kontakt

For mere info om forløbet kontakt din nærmeste leder og skolens UU-vejleder:

Skolen på Duevej: Marianne Brusch 28980342 / mabr05@frederiksberg.dk

Skolen på La Cours Vej: Dorthea Müller 28980355 / domu01@frederiksberg.dk

Ny Hollænderskolen: Mette Brendholdt Thomsen 28980341 / meth09@frederiksberg.dk 

Erhvervsplaymaker: Clemens Kock Rasmussen 28985783 / clra04@frederiksberg.dk 

Praktisk

-      Projektet foregår som en del af arbejdet med job- og uddannelsesugen i uge 47.

-      Projektet vil bestå af en forberedende del før besøget, et besøg på en virksomhed og efterbehandling. I kan derfor regne med at sætte en dag af i uge 47 til et virksomhedsbesøg. Før- og efterbehandling vil foregå på egen skole.

Kick-off workshop 31. oktober i KU.BE kl. 14.00 – 16.00

Der vil være en kick-off workshop med introduktion til forløbet og oplæg fra brancheforeninger om fremtidens arbejdsmarked.

Du vil i det nye skoleår kunne finde et link til workshoppen på Læringsuniverset som i skal tilmelde jer via NemTilmeld.

Kommunikation

I vil få informationer tilsendt i starten af det nye skoleår. Derudover vil alle informationer være tilgængelige på Læringsuniverset via dette link:

Her vil i, i det nye skoleår, kunne finde inspirationsmaterialer i form af dias, artikler online film, links og vejledninger.

Frederiksberg Kommune sørger for at forsyne klasselærerne med informationsmateriale om brancherne.

Evaluering

Der vil efter forløbet være en evaluering af skole-virksomhedssamarbejdet og i vil kunne forvente at deltage i fokusgruppe interview og/eller spørgeskemaundersøgelse.

Link til spørgeskema for elever: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=HD8WF4FZ1J1P 

Info og kontakt

For mere info om forløbet kontakt din nærmeste leder og skolens UU-vejleder:

Skolen på Duevej: Marianne Brusch 28980342 / mabr05@frederiksberg.dk

Skolen på La Cours Vej: Dorthea Müller 28980355 / domu01@frederiksberg.dk