8. klasse

Følg ovenstående menupunkter for at se beskrivelser af de obligatoriske Åben skole samarbejder for 8. klasserne i Frederiksberg Kommune for skoleåret 2019/2020.

I 2019/20 er der tre obligatoriske forløb.

  • Demokratiskolen
  • Science på Frederiksberg 
  • Skills/Introdage

Demokratiskolen er et forløb på egen skole der munder ud i en finale der ligger på en fast dato. 

Science på Frederiksberg indgår med datoer som findes i informationsbrevet med tidsplan der kan findes under forløbet.

Skills/introdage vil fremgå af siden. Kontakt skolens UU-vejleder for mere info

Derudover er der tre valgfrie forløb

  • Den Blå Planet 
  • Havkajak med ungdomsskolen
  • Udeskoledag på Herstedhøj

Disse kan bookes via links og kontaktinfo under siderne i menuen