Aktioner

Alle involverede lærere i Læring der ses 2 deltager minimum to gange i løbet af skoleåret i aktionsaktivitet i form af observation af kollega, deltagelse i aktioner, medvirke i undervisning m.v. mhp. efterfølgende refleksion i teamet. Dvs. deltager i proces hos en eller flere kolleger for at kvalificere kollegaens praksis og udforske praksis.