Alkohol

På denne side finder du links til side med oplysning og vejledning om problematikker med alkohol. Nogle af siderne vil have materialer og forløb du kan bruge i din undervisning, andre sider vil indeholde faglig viden, samt råd og vejledning om hvordan du som fagperson kan agere tale med unge om alkohol og en god festkultur.

I Frederiksberg Kommune kan du yderligere få vejledning hos FKRC - Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter. Her kan du som fagperson få råd og vejledning, og det er også her at unge og familier kan få anonym rådgivning og behandling ved alkoholproblemer.

Find oplysning om FKRC på denne side: www.frederiksberg.dk/fkrc

Frederiksberg Sundhedscenter afholder oplæg for udskolingsklasser om alkohol og festkultur. Derudover kan Frederiksberg Sundhedscenter hjælpe skoler med at få udarbejdet en alkoholpolitik. Du finder oplysninger om Frederiksberg Sundhedscenter samt deres oplæg for skoler under fanen 'SSP Oplæg'

Flere links indeholder materialer og 

www.omalkohol.dk:

t tværfagligt undervisningsmateriale, der er rettet mod elever i 7. - 9. klasse. Materialet giver indsigt i en bred vifte af relevante emner om unge og alkohol: Livsstil, sundhed, misforståelser, reklamer, markedsføring, lovgivning mv. via fagtekster, avisartikler, film, quizzer, opgaver og forsøg. OM ALKOHOL er et fleksibelt materiale, som kan bruges særskilt i enkelte fag, tværfagligt eller til kortere eller længere undervisningsforløb.

www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/alkohol:

Sundhedstyrelsens fakta, anbefalinger, projekter og kampagner om alkohol. 

www.erduklar.com:

Hjemmeside til unge om festkultur, holdninger, debat og gode vaner med alkohol. 

www.klarsnak.com:

Information til forældre om unge og alkohol samt gode råd og handlemuligheder.

www.goda.dk

En side med råd og vejledning om god alkoholkultur.

www.fuldafliv.dk:

Inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse. Materialet informerer om, hvordan man som forælder har indflydelse på sit barns alkoholvaner og giver inspiration til at tage stilling, tale med sit barn om alkohol og lave aftaler enten individuelt eller på klasseniveau. Materialet er nemt at gå til, hvis man selv vil afholde et forældremøde om unge om alkohol.

www.alkoholdialog.dk:

En side med undervisningsmateriale til lærere, gode råd til forældre og nyttig viden for de unge. 

www.festli.dk/unge-og-alkohol:

Grafisk fremstilling af fakta om unge og alkohol i Danmark. 

Det rette valg

En tværfagligt lærngsaktivitet i færdselslære og dansk, der sætter fokus på unges forhold til alkohol og færdsel og konsekvensen af at blande disse to ting!