Demokrati og medborgerskab

På denne side finder du forskellige links og materialer under emnerne demokrati, medborgerskab, identitet, ytringsfrihed og radikalisering/ekstremisme.

Nogle af siderne og forløbene favner bredt over flere af emnerne mens andre er specifikke og målrettet rådgivning om et enkelt emne.

Links: 

www.stærkefællesskaber.dk

Vidensportal med information om og inspiration til forebyggelse af radikalisering og voldelig ekstremisme i Danmark. 

www.medborger.net

Undervisningsmaterialer med øvelser og aktiviteter med temaet medborgerskab målrettet børn og unge.  

www.medborgerskabet.dk

Side med forløb og kurser om demokrati og medborgerskab.

www.demokratiets-gang.dk

Undervisningsmateriale om demokrati og medborgerskab i et historisk perspektiv.

www.etniskung.dk

Rådgivning om æresrelaterede konflikter til unge, forældre og fagpersoner.

www.integrationsinfo.dk

Undervisning og rådgiving om ekstremisme og radikalisering ud fra kulturelle, religiøse og sproglige udfordringer.

www.stopekstremisme.dk

Her kan du læse om konkrete værktøjer i det forebyggende arbejde, og som Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme eller andre myndigheder kan være behjælpelige med at stille til rådighed.

www.ft.dk/da/undervisning

Undervisning, film og besøg hos Folketinget om det danske demokrati.

I 7 sind

Undervisningsforløb om ungdom og identitet – og om de svære valg, der skal tages af alle unge, uanset baggrund.

Vink

VINK, arbejder for at styrke inklusion af og dialog med unge, der kan være tiltrukket af ekstreme ideologiske eller religiøse fællesskaber. Blandt andet ved at give adgang til relevant viden, metoder og netværk.

Ungdomsbyen

Ungdomsbyen afholder forskellige kurser om demokrati, medborgerskab og rettigheder.

Vedhæftning: 

Actioncard 

Handleplan mod radikalisering