Din tro - Min tro (1 valgfrit forløb for alle klassetrin)

Som noget nyt for skoleåret 2019/2020 har Undervisningsudvalget givet bevilling til at Frederiksberg Kommunes 10 folkeskoler og to specialskoler hver kan bestille ét besøg af forløbet Din tro – min tro.

Skolerne kan til enhver tid bestille ekstra besøg, som betales særskilt af skolens egen økonomi.

Min tro - din tro" er undervisningsforløb som organiseret i regi af Københavns Stift, hvor repræsentanter fra flere forskellige religioner (kristendom, islam, jødedom) kommer som gæstelærere og her fortæller og lægger op til drøftelse af religionsforståelse, tolerance, etik m.v.

Tilbud: På nævnte bevillingsgrundlag kan DinTro-MinTro tilbyde skolebesøg med tre gæstelærere - en jøde, en kristen og en muslim - i 12 frederiksbergske skoler. 

Læs mere i vedhæftede folder.

Undervisningsforløbet gennemføres over to undervisningslektioner. Gerne i 9. klasserne hvor kristendomsfaget er et eksamensfag. Der tilbydes to typer undervisningsforløb: 1) for én klasse i ét klasselokale. eller 2) for to klasser - dette kræver elevopdeling i tre grupper og tre lokaler.

Emner: Der kan vælges mellem fire emner: Religiøs praksis. Gud og mennesket. Gud og det onde. Religion -fra vugge til grav.

Pris: Et undervisningsforløb koster kr. 2.850 (der er givet bevilling til ét forløb pr. skole som er tilført skolernes budget)

Bestilling: Undervisningsbesøg rekvireres på DinTro-MinTro hjemmesiden.                                                        https://dintromintro.dk/page/103/bestil-et-g%C3%A6stel%C3%A6rerbes%C3%B8g

Betaling: Når et undervisningsforløb er aftalt fremsendes faktura fra DinTro-MinTro til den lærer, der har bestilt undervisningsbesøget med kopi til daglig leder Jonna Dalsgaard.

Forfaldsdato er 14 dage efter fakturadato. Er fakturaen ikke betalt inden for 14 dage bortfalder aftalen uden varsel.

Ændring/aflysning: En skole kan ændre/afbestille et planlagt undervisningsforløb med et varsel på 4 hverdage.

 

Yderlige spørgsmål: Henvendelse til projektkoordinator, pastor Jonna Dalsgaard, tlf.2214 2491 - eller på flg. mail: JD@km.dk

Mere info: www.dintromintro.dk

Vedhæftninger