Feedback

Feedback er kommunikation om aspekter af en præstation, en proces eller en forståelse som led i en læreproces.  Feedback gives i forhold til formål, læringsmål, tegn på læring eller vurderingskriterier for læreprocessen.

Formålet med feedback er at reducere kløften mellem det sted, hvor eleven ‘er’, og det sted eleven kan bevæge sig hen i sin læreproces.

Link til EMU om feedback