Halfordeling 2019/2020

Her finder du oversigter over fordelingen af eksterne idrætsfaciliteter i Frederiksberg Kommune som er de haller i plejer at benytte samt de tre svømmehaller.

Her finder du oversigter over fordelingen af eksterne idrætsfaciliteter i Frederiksberg Kommune som er de haller i plejer at benytte samt de tre svømmehaller.

Der er enkelte ledige tider i hallerne. Hvis i ønsker disse tider skal i kontakte FIU:

Dorthe Monique Olsen

Kommunikation og Adm.

Tlf. 23 35 69 15 // dmo@fiu-frederiksberg.dk

FIU Administration

Jens Jessens Vej 16

2000 Frederiksberg

Tlf. 38 77 60 00 // fiu@fiu-frederiksberg.dk

KU:BE

Alle Skoler i Frederiksberg Kommune har igen i år mulighed for at benytte det nye bevægelseshus KU:BE i skoleåret.

Der er mange spændende muligheder for at udfordre eleverne indenfor idræt og bevægelse, indenfor bevægelse i fagene samt i den understøttende undervisning.

I kan læse mere om KU:BE her:

http://kube.frederiksberg.dk/skoler-institutioner

I linket herunder kan du downloade undervisningsmateriale til brug i og omkring KU.BE indenfor temaet ”Idræt og bevægelse”:

http://kube.frederiksberg.dk/undervisningsmateriale

Frederiksberg Stadion

Booking af Frederiksberg stadion, fx til afholdelse af idrætsdage og til atletik undervisning, sker ved henvendelse til Frederiksberg Idrætspark:

Mail: damsoe@fiu-frederiksberg.dk eller telefon nr. 38 77 60 30.

Læs mere om faciliteterne på Frederiksberg Stadion her:

http://www.fiu-frederiksberg.dk/Default.aspx?pageId=101

Halfordeling 2019/20

I de nedenstående dokumenter finder i fordelingen af tiderne i:

  • Et dokument viser fordelingen af Hermeshallerne
  • Et dokument viser fordelingen af Bülowshallen
  • Et dokument viser fordelingen af Keddelhallen
  • Et dokument viser fordelingen af Frederiksberg Svømmehal
  • Et dokument viser fordelingen af Flintholm Svømmehal

 I linket herunder kan i læse en nærmere beskrivelse af de eksterne faciliteter:

http://fiu-frederiksberg.dk/Default.aspx?pageId=179

Idrætsmaterialer i hallerne

I alle haller og svømmehaller har Frederiksbergs skolevæsen en række redskaber og rekvisitter. Det er idrætslærere fra forskellige skoler, der har tilsyn med materialerne, og det er dem der skal kontaktes, hvis der er ønsker til nyt materiale. 

Vi arbejder på at oprette oversigter over skolernes materialer i alle haller. Herunder findes de første links/ dokumenter med oversigter. Her fremgår det også, hvilken lærer der er idrætsansvarlig.

Kedelhallen: 

Kedelhallen oversigt over skolernes materialer

Frederiksberg Hallerne:

https://frbskole-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sign2656_frbskole_dk/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7Bb57f61ac-3dc8-4db8-bc75-1511da7b5cf0%7D&action=default

Bülowsvejshallen:

https://frbskole-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sign2656_frbskole_dk/ERCcEddppT1Pn2SrB6UJqwwB5oe-3Qxe_G4nNc9F5THiJA?e=Vo91IX

Hermeshallerne:

https://frbskole-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sign2656_frbskole_dk/EcuhpdKSuWhNhRi1SHWYjGYB5bVWqT0ZyhGUBIrmQTYG_g?e=BfJOxm

For yderligere information kontakt Signe Vestergaard, Pæd. Idrætskonsulent Mail: sive02@frederiksberg.dk tlf.: 3821 0025