Læringsmål

Læringsmål er pejlemærker, der angiver retning for undervisning og læring.

Mål for elevernes læring kan formuleres på flere niveauer: I  relation til et bredere formål, til kompetencer eller specifikke videns og færdighedsområder.

Mål kan gælde for en længere tidsperiode, f.eks. klassetrin, for et specifikt forløb eller for enkelte lektioner.

Formålet med at sætte mål er tosidigt.

Mål er et pejlemærke for lærerens planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og elevernes læring.

For eleverne kan mål skabe retning, mening og stilladsering i deres læreprocesser.

Uddybende materiale:

 

Link til EMU om læringsmål

Læs om ”Growth and fixed mindset”

Læs artikel af forskere om læringsmålsstyret undervisning og læring, Jens Rasmussen m.fl.