Progressionsvurdering

Progressionsvurdering er en formativ og summativ evaluering af elevernes læring med fokus på at tydeliggøre elevernes udvikling og fremskridt i deres læreproces, samt hvor eleverne har specifikke vanskeligheder.

Formålet er at tydeliggøre elevernes fremskridt og udfordringer for  lærere og elever med henblik på at differentiere undervisningen og understøtte den videre læreproces.

Uddybende materiale:

Link til EMU om progression

Artikel fra SFI 2017 med introduktion til det brede databegreb

Webinar om læringsmål og progressionsvurdering