Rygning

På denne side finder du links til side med oplysning og vejledning om problematikker med rygning. 

Frederiksberg Sundhedscenter afholder oplæg for skoler om rygning og tilbyder derudover rygestop-forløb. Derudover kan Frederiksberg Sundhedscenter hjælpe skoler med at få udarbejdet en rygepolitik. Du finder oplysninger om Frederiksberg Sundhedscenter på denne side: sund.frederiksberg.dk/sundhedstilbud/ungdomsliv

Links: 

www.xit-web.dk:

Kræftens Bekæmpelses rygeforebyggende indsats til grundskoler. Et rygeforebyggelsesprogram henvendt til udskolingselever hvor det er muligt at få oplæg på skolen af unge frivillige.

www.xhale.dk:

Et gratis rygestop program til unge.

www.snakomtobak.dk:

Her kan du finde råd og redskaber til, hvordan du bedst snakker med børn og unge om rygning.

www.livilungerne.dk:

Et netbaseret undervisningsmateriale om luft, lunger og sundhed til fagene dansk, idræt, samfundsfag, biologi, naturfag og sundhed i 7.-10.klasse, suppleret med en elevdreven kampagne.

www.liv.dk

Et netbaseret undervisningsmateriale om rygning til undervisningsforløb i fagene biologi, kemi, teknologi, historie, psykologi, naturvidenskab og dansk. Derudover indeholder hjemmesiden fakta om rygning og tobak for unge.