SSP Puljen

Du kan søge midler til projekter med et kriminalpræventivt formål målrettet børn og unge på Frederiksberg. Der er en række kriterier, der skal være opfyldte, hvis der skal opnås bevilling:

– At der er beskrevet en kriminalpræventiv indsats

– At der er udarbejdet en handleplan for indsatsen i en tidsbegrænset periode

– At den forventede effekt af projektet er beskrevet

– At opgaven/projektet så vidt muligt efterfølgende kan forankres lokalt

– At der er aftalt samarbejde med andre faggrupper, institutioner eller foreninger

– At ansøgeren formidler erfaringerne fra indsatsen

Din ansøgning skal indeholde og beskrive alle ovennævnte punkter. SSP-midlerne uddeles via et SSP ansøgningsskema til SSP-udvalget. 

Ansøgeren skal være over 18 år, men der må gerne søges penge til en aktivitet for unge under 18 år. Ansøgningsskema fås ved at rette henvendelse til SSP konsulenten. For ansøgninger på beløb op til 10.000 kr. er der kort behandlingstid.

I nedenstående vedhæftning finder du et ansøgningsskema til SSP-Puljen.

For mere info kontakt:

SSP – Frederiksberg v/ SSP konsulent Kenneth S. Axelsen Keax01@frederiksberg.dk 2898 0084