GADEIDRÆT OG ARKITEKTUR – INSPIRATION TIL UNDERVISNING I IDRÆT OG BEVÆGELSE

Dansk Arkitektur Center
Beskrivelse
Idræt er rykket væk fra idrætshallen og ud på gader og stræder. På dette lærerkursus, som afholdes d. 28. september, kan du få inspiration og redskaber til, hvordan du kan bruge skolegården og skolens nærmiljø til bevægelse. Du får viden om gadeidræt og byrum, hvilket åbner op for nye måder at arbejde med idrætsfaget på samt nye måder at arbejde tværfagligt. Kurset er skabt i et samarbejde mellem DGI Gadeidræt og DAC& LEARNING. Gadeidræt er en stadig mere populær måde at dyrke idræt på. Hvordan kan man arbejde med gadeidræt og samtidig inddrage de helt nære fysiske rammer? På dette lærerkursus vil du bl.a. møde en række gadeidrætsudøvere, blive klogere på hvad gadeidræt er samt få en smagsprøve på et gratis undervisningsmateriale, der kobler skolens uderum og arkitektur med gadeidrætsaktiviteter. Kurset afholdes i udstillingen 'LET'S PLAY' på Dansk Arkitektur Center, der ser nærmere på leg og bevægelse i byen. Med gadeidræt får man ofte et kreativt blik på de vante omgivelser - f.eks. skolegården - og her kan viden om byrum og arkitektur være et nyttigt redskab til at se nye muligheder. Formålet med lærerkurset er: At give inspiration og redskaber til nye måder at anvende skolegården og skolens nærmiljø på til bevægelse At give viden om gadeidræt At give viden om brugen af byrum/uderum som et udvidet klasselokale At inspirere til koblinger mellem arkitektur og gadeidræt At facilitere kontakt mellem skoler og lokale gadeidrætsorganisationer samt Dansk Arkitektur Center Kurset er målrettet idrætslærere i folkeskolen, men er også oplagt i arbejdet med bevægelse i alle fag, som understøttende undervisning eller tværfagligt tema med f.eks. idræt og dansk eller håndværk og design. En læringskonsulent vil koble gadeidræt og arkitektur til de fælles mål for idræt og for bevægelse i alle fag. Læs mere her: http://www.dac.dk/da/service-sider/kalender/2016/september/gadeidraet-og-arkitektur--inspiration-til-undervisning-i-idraet-og-bevaegelse/
Fag
Tidspunkt
Address

Strandgade 27B
1401 København K
Danmark

Du kan kontakte angående tilbudet her