UNDERVISNINGSMATERIALE: IDRÆT I GADEN – BEVÆG DIG HVOR DU BOR

Dansk Arkitektur Center
Beskrivelse
Undervisningsmaterialet ’Idræt i gaden – bevæg dig, hvor du bor’ sætter fokus på gadeidrættens muligheder i Danmarks byer og kobler bevægelse og idræt med læring om arkitektur, byudvikling og samfundsforhold. Via en række opgaver, en quiz samt tre film om gadeidræt og arkitektur bliver eleverne i stand til at se deres egen by med nye øjne, når de skal analysere og dyrke gadeidræt i byens forskellige rum. FORMÅL Undervisningsforløbet har til formål: At gøre eleverne i stand til at deltage aktivt i idrættens kultur og fællesskab At eleverne lærer om arkitektur og dens funktion i forhold til deres lokalområdes muligheder for organiseret og selvorganiseret idræt At eleverne opnår viden om deres egen by, generel viden om idrætsanlæg i hele Danmark samt viden om børn og unges idrætsvaner på landsplan At give eleverne mulighed for at afprøve forskellige gadeidrætsgrene Hvert modul består typisk af 1 lektion stillesiddende (inkl. film) undervisning og 1 lektion fysisk aktivitet. Til sidst i forløbet skal klassen á to omgange på udflugt til et af lærerens valgte byrum/anlæg i lokalområdet, som de skal designe en ny gadeidrætsaktivitet til. Lærerkurset er skabt i et samarbejde mellem DGI Gadeidræt og DAC& LEARNING, Dansk Arkitektur Centers undervisningstjeneste. Læs mere her: http://www.dac.dk/da/service-sider/kalender/2016/september/gadeidraet-og-arkitektur--inspiration-til-undervisning-i-idraet-og-bevaegelse/
Fag
Tidspunkt
Address

Strandgade 27B
1401 København K
Danmark

Du kan kontakte angående tilbudet her